Tietosuojaseloste

Vehoniemen Laattamyymälän asiakkaiden henkilötietojen käsittely sekä markkinointiin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Tietojenkäsittely pähkinänkuoressa

 • Keräämme henkilötietojasi, kun asioit myymälässämme tai käytät verkkopalveluitamme. Tietosi tallennetaan esimerkiksi silloin kun ostat tuotteitamme, varaat tapaamisajan tai olet yhteydessä asiakaspalveluumme.
 • Käsittelemämme tiedot ovat sellaisia, joita annat itse ostosten ja tarjouspyyntöjen yhteydessä.
 • Käsittelemme henkilötietojasi tarjotessamme sinulle asiakaspalvelua ja lähettäessämme asiakasviestintää tai markkinointimateriaalia.
 • Kunnioitamme yksityisyydensuojaasi kaikessa suorittamassamme käsittelyssä. Emme käsittele sinuun suoraan yhdistettävissä olevia tietoja, ellei se ole välttämätöntä käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.
 • Voit itse vaikuttaa siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi.

1. Kuka käsittelee tietojasi?

Vehoniemen Sora Oy (Y-tunnus: 0288949-9, osoite Lentolantie 3, 36220 Kangasala, ”me”) käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietojasi, kun asioit Vehoniemen Laattamyymälässä tai käytät Vehoniemen Laattamyymälän tarjoamia verkkopalveluita.

2. Keneen voit olla yhteydessä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä:

info(a)laattamyymala.fi

3. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme sinusta seuraavia asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten tarvittavia tietoja:

Perustiedot, kuten

 • nimi
 • yhteystiedot: osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • ammatti ja asema yrityksessä, jos markkinointi on suunnattu yritykselle, jossa työskentelet tai jos edustat yritysasiakasta

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:

 • tuotteidemme ja palveluidemme hankkimista ja toimittamista koskevat tiedot (esim. tilatut tuotteet ja aikataulu)
 • tuotteitamme tai palveluitamme koskevan tarjouksen pyytämistä ja antamista koskevat tiedot
 • asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, kuten reklamaatiot ja niiden perusteella suoritetut toimenpiteet sekä palautteet
 • sinuun kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden yhteydessä annetut tai saadut tiedot

Mikäli käytät verkkopalveluitamme, sinusta kerätään myös seuraavat tiedot:

 • IP-osoite
 • Selailun ajankohta
 • Miltä verkkosivuilta olet tulossa ja mille verkkosivuille siirryt seuraavaksi
 • Mitä linkkejä klikkaat ja mitä sisältöjä olet katsonut
 • Miten kauan istunto kestää
 • Selaimesi (esimerkiksi Firefox tai Google Chrome) tai sovelluksen tyyppi ja muut vastaavat tiedot
 • Verkkosivuanalytiikan avulla johdettu tai profiloitu tieto

4. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi asiakkuuden hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, mukaan lukien sähköisesti toteutettava asiakasviestintä. Lisäksi voimme käyttää henkilötietojasi liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä Vehoniemen Laattamyymälän tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

Käsittelemme henkilötietojasi markkinoinnin suunnitteluun, kohdentamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen.

5. Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Käsittelemme tietojasi pyytämäsi tarjouksen antamiseksi sekä tilaamiasi tuotteita tai palveluita koskevien sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi.

Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella sekä perustuen lakisääteiseen velvoitteeseen.

6. Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Luovutamme henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Mikäli palveluun kuuluu tavaroiden kuljetuspalveluja, luovutamme tietoja logistiikkaketjun toimijoille.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

 • IT-järjestelmätoimittajille
 • Tallennustilapalveluiden toimittajille

7. Siirrämmekö henkilötietojasi siirto kolmanteen maahan?

Emme siirrä henkilötietojasi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Huomioimme säilytysajoissa esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat sekä tavaroiden ja palveluiden tarjoajan vastuun tavaroista ja palveluista.

Emme kerää kuluttaja-asiakkaista tietoja pelkästään markkinointitarkoituksiin. Yritysten edustajien pelkästään markkinointitarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja säilytämme, kunnes meitä pyydetään lopettamaan henkilötiedon käsittely markkinointitarkoitukseen.

Säilytämme verkkosivustoltamme kerättyjä tietoja kuten evästeitä ja analytiikkatietoja enintään 26 kuukautta.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn ja käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi ottamalla yhteyttä:

info(a)laattamyymala.fi

tai

Vehoniemen Laattamyymälä
Lentolantie 3
36220 Kangasala.

9.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

9.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

9.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

9.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

9.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
 • käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

9.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, eikä käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

11. Mistä saamme henkilötietosi?

Jos edustat mahdollista yritysasiakasta, keräämme tietojasi verkkosivuilta ja muista julkisista lähteistä, messuilta, Asiakastieto Oy:n tarjoamasta yritystietopalvelusta sekä muilta kaupallisilta toimijoilta, jotka tarjoavat tietoa yrityksistä ja heidän edustajiltaan.

12. Kuinka varmistamme tietoturvan henkilötietojen käsittelyssä?

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan niillä työntekijöillämme, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihin.

13. Evästeet ja muut seurantateknologiat

13.1 Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan asettaa päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivustollamme.

Evästeiden avulla keräämme tietoja käyttämistäsi päätelaitteista ja käyttäytymisestäsi palvelussamme, kuten tietoja siitä, miltä sivulta olet saapunut palveluumme, mitä selainta käytät tai milloin ja mitä palvelun osiota olet selannut. Käytämme näitä tietoja esimerkiksi verkkopalvelumme käyttömukavuuden kehittämiseen, kävijädatan analysoimiseen, asiakastutkimukseen sekä viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen ja mainonnanhallintaan.

Kolmannet osapuolet voivat luvallamme asettaa evästeitä verkkosivustollemme toimittaakseen meille tietoja tai yksilöidyn käyttökokemuksen tarjoamiseksi.

13.2 Miten kiellät evästeiden käytön?

Sinulla on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla selaimesi asetuksia. Voit halutessasi myös poistaa aiemmin tallentuneet evästeet. Huomaathan, että evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivustomme ja palvelujemme tiettyjen osien tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää ne kokonaan.

13.3 Google Analytics

Käytämme Google Analytics –verkkoanalysointiohjelmaa. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja sivuston liikenteestä verkkosivuston operaattoreille ja voidakseen tarjota muita sivustoliikennettä ja internetin käyttöä koskevia palveluita.

Voit estää evästeiden avulla kerättyjen verkkosivustomme käyttöön liittyvien tietojen (kuten IP-osoitteesi) keräämisen ja käyttämisen Googlessa lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä selainlisäosan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi. Huomaathan, että tämä lisäosa on selain- ja tietokonekohtainen. Voit tutustua Googlen tietosuojakuvaukseen täällä: http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/.